Bläddrar: Tillväxtverket

Tillväxtverket har beviljat Miris stöd  i form av en automationscheck om 150 000 kr. Automationscheckar beviljas till företag för att öka konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept.