Bläddrar: Tamarinden

Energimarknadsinspektionen har godkänt det planerade ledningsnätet i Örebros nya smarta stadsdel Tamarinden, utan krav på nätkoncession. Beslutet är ett avgörande steg för Örebros framväxande stadsdel och öppnar nya möjligheter för energisamverkan i hela Sverige.