Bläddrar: Swira

I det moderna samhället är automatisering och användningen av industrirobotar allt viktigare. Teknologin har revolutionerat industrin genom att öka effektiviteten och eliminera farliga arbetsmiljöer. Men med framstegen inom robotteknik har det också uppstått farhågor och oro kring säkerheten på arbetsplatserna.

Investeringar värda nästan 1100 miljarder kronor planeras för den gröna industriomställningen i Norrland under kommande 20 år – en hisnande summa. Det är positivt att regeringen satsar stora resurser på industrins gröna omställning i norra Sverige vilket visar att regeringen är medveten om att förändringen kräver stöd och en samordnad nationell insats. Men kraftfulla insatser behövs även i övriga landets regioner där huvudparten av den svenska tillverkningsindustrin finns.

Robotlyftet har varit en stor framgång. Trots att mycket tyder på att behovet blivit allt mer akut, ser det ut som om denna stödform till de mindre företagens automatisering tappas bort.