Bläddrar: Swira

Branschorganisationen Swira är bekymrade över bristande politiska initiativ för att öka konkurrenskraften bland svenska små- och medelstora industriföretag. Statlig hjälp i form av långsiktiga strategier och konkreta åtgärder för att främja automatisering är av stor vikt för att svensk industri inte ska halka efter.

Guldhanden 2024 står redo att hylla framstående prestationer inom automationsvärlden! För att säkerställa rättvisa och expertbedömningar har en kunnig jury sammanställts. Lär känna personligheterna i jurygruppen som kommer att vägleda utnämningen av Årets unga automationsledare och Årets automations innovation.

I det moderna samhället är automatisering och användningen av industrirobotar allt viktigare. Teknologin har revolutionerat industrin genom att öka effektiviteten och eliminera farliga arbetsmiljöer. Men med framstegen inom robotteknik har det också uppstått farhågor och oro kring säkerheten på arbetsplatserna.

Investeringar värda nästan 1100 miljarder kronor planeras för den gröna industriomställningen i Norrland under kommande 20 år – en hisnande summa. Det är positivt att regeringen satsar stora resurser på industrins gröna omställning i norra Sverige vilket visar att regeringen är medveten om att förändringen kräver stöd och en samordnad nationell insats. Men kraftfulla insatser behövs även i övriga landets regioner där huvudparten av den svenska tillverkningsindustrin finns.

Robotlyftet har varit en stor framgång. Trots att mycket tyder på att behovet blivit allt mer akut, ser det ut som om denna stödform till de mindre företagens automatisering tappas bort.