Bläddrar: Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv: Viktigt att EU för en politik som främjar europeisk tillväxt

Industrin kräver en framtida EU-politik som ökar konkurrenskraft och tillväxt. EU:s politik har till för stora delar varit alltför kostnadsdrivande för industrin, detta med ökad detaljstyrning och fler regleringar. Nu vill industrin se en mer tillväxtorienterad politik inom EU.

Beskattningen på svenska startupbolag kan bli dubbelt så hårt jämfört med konkurrerande länder. Det uppmuntrar föga till entreprenörskap. Hur svenska skatter slår mot företag, tillväxt och jobb finns nu kartlagt i en ny studie som initierats av Svenskt Näringsliv.

Två år av kris och en skyhög arbetslöshet – ändå har svenska företag fortsatt svårt att rekrytera.  Denna paradox bekräftas i en ny rekryteringsenkät genomförd av Svenskt Näringsliv.

Den europeiska kommissionen har lagt ett förslag om att satsa 43 miljarder euro till produktion och utveckling av halvledare. Tanken är att Europa ska öka sin förmåga att bli självförsörjande på halvledare i syfte att öka motståndskraften mot framtida kriser. Svenskt Näringsliv ser att förslaget riskerar att snedvrida konkurrensen och öka den politiska styrningen av näringslivet.