Bläddrar: Svenskt Näringsliv

Beskattningen på svenska startupbolag kan bli dubbelt så hårt jämfört med konkurrerande länder. Det uppmuntrar föga till entreprenörskap. Hur svenska skatter slår mot företag, tillväxt och jobb finns nu kartlagt i en ny studie som initierats av Svenskt Näringsliv.

Två år av kris och en skyhög arbetslöshet – ändå har svenska företag fortsatt svårt att rekrytera.  Denna paradox bekräftas i en ny rekryteringsenkät genomförd av Svenskt Näringsliv.

Den europeiska kommissionen har lagt ett förslag om att satsa 43 miljarder euro till produktion och utveckling av halvledare. Tanken är att Europa ska öka sin förmåga att bli självförsörjande på halvledare i syfte att öka motståndskraften mot framtida kriser. Svenskt Näringsliv ser att förslaget riskerar att snedvrida konkurrensen och öka den politiska styrningen av näringslivet.