Bläddrar: Scania

ABB har ingått avtal med Scania om att tillhandahålla ett omfattande utbud robotlösningar till Scanias nya högautomatiserade anläggning för batterimontering. Den nya anläggningen blir en viktig milstolpe på Scanias väg mot elektrifiering av tunga fordon. Scania ska investera över 1 miljard kronor (108 miljoner dollar) i anläggningen över flera år och den nya anläggningen i Södertälje förväntas vara i full drift 2023.

Ett tvärfunktionellt team har jobbat målmedvetet för effektivare montering. Mitt i, och kanske den tilltagande svenska oron för spridning av coronaviruset till trots, genomfördes prisceremonin för det 19 Monteringspriset. Priset delades ut under den traditionella konferensen  Monteringskonferens som arrangerades av Svenskt Monteringsforum  i Stockholm den 11 mars. Priset tilldelas en person eller grupp av personer som utvecklat organisation, produkt, system, teknik, metod, verktyg eller någon annan form av hjälpmedel, som utgör ett föredöme och bidrar till utvecklingen inom monteringsområdet.Svenska Monteringspriset 2020 har tilldelats Fredrik Skogqvist och Kristoffer Källgren, Scania, Staffan William Olsson, Sigma Group och Alexander Lindqvist, Afry.