Bläddrar: Plockrobot

Fagerhult Belysning fick förra året en oväntad möjlighet att sätta tre HC10 ”cobotar” i produktivt arbete. Målet var att skapa en effektiv robotlösning genom att först identifiera lämpliga monteringsuppgifter för robotarna och sedan testa, utvärdera och konstruera en robotanläggning utan extern hjälp. Fagerhult hade erfarenhet av konventionella robotar, men har inte använt någon typ av samarbetsrobot tidigare.