Bläddrar: Örebro

Energimarknadsinspektionen har godkänt det planerade ledningsnätet i Örebros nya smarta stadsdel Tamarinden, utan krav på nätkoncession. Beslutet är ett avgörande steg för Örebros framväxande stadsdel och öppnar nya möjligheter för energisamverkan i hela Sverige.

EURO EXPO’s affärsidé sedan 1997 är att arbeta med rationella möten mellan köpare och säljare inom tillverkningsindustrin.