Bläddrar: OnTop

OnTop APS är ett automatiskt planeringsverktyg för flexibel produktion i komplexa produktionsflöden, från maskinbearbetning till montering av komplexa produkter. I verktyget används auto-genererad realtidsdata för alla beräkningar i ett dragande system för optimering av resursanvändning, leveranstider. Nu har OmTop Mes Cloud uppdaterats med tre nya applikationen:

Vi har besökt två medelstora verkstadsföretag som ökat produktiviteten (OEE) och leveranssäkerheten med hjälp av ett nytt webbaserat system för automatisk mätning och effektiv kommunikation i automatiserade och manuella processer.