Bläddrar: Odigo

Redaktionsrådet för tidningen Automation startades för ett år sedan. Under det gångna året har medlemmarna i redaktionsrådet bidragit med värdefulla inputs och synpunkter i arbetet med att utveckla tidningen innehåll. Här är en kort presentation av redaktionsrådet som sitter kvar även under nästa år.

Under Äppelrikets paraply finns 50 fruktodlare samlade runt om i Skåne, Blekinge, Småland och Östergötland. Medlemsorganisationens huvuduppgift är att samla och marknadsföra sina ägares frukter, som tillsammans står för 60 procent av landets totala fruktproduktion.

Automation anses vara nyckeln till att ta hem samt behålla produktionen i Sverige. Men det är långt ifrån alla små- och medelstora företag som har de ekonomiska musklerna som krävs för att automatisera sin tillverkning. Malmöbaserade Smart Factory by Odigo har lösningar som sänker investeringströskeln för företag med begränsad budget.