Bläddrar: Nypro

Det skrämmer mig att ungdomar idag inte attraheras av att arbeta i de yrken som innehåller hantverkskunnande.
Jag har precis fyllt 82 år och ser tillbaka på hela mitt liv som jag levt som företagare. Därför ser jag det som en nödvändighet att få till stånd ett betydligt bättre samarbete mellan människor som företräder skolor och dem som företräder företagen.