Bläddrar: ITF

Ett viktigt dokument när vi jobbar med Automation och instrumentering är processflödesschemat eller P&ID. Vi gör tidiga processförändringar och dokumentet styr ofta vårt projekt från idé till drifttagen anläggning.

Då är ännu ett händelserikt år snart till ända, med nya utmaningar och möjligheter som väntar runt hörnet.  Och detta kanske också är något som för ITF Automation gör att 2021 sticker ut lite extra, just för att det varit ett år där utmaningar avlöst varandra, men samtidigt ett år som gett möjlighet att se över var vi står- och framförallt vart vi vill.   

ITF Automation har under 60 år haft kompentensutveckling och samverkan som sina ledstjärnor, och vi tar nu ytterligare ett steg i denna riktning när vi anordnar Automationsdagen AD2022 i samarbete med Scanautomatic.