Bläddrar: Industriarbetsgivarna

Trots en fortsatt lågkonjunktur visar nya prognoser från Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna på en försiktig förbättring. Med en sänkning av styrräntan och lägre inflation ser svensk ekonomi ljusare ut mot slutet av 2024, men full återhämtning väntas först 2025.

Industrins hittills kända satsningar på grön omställning beräknas kunna skapa nära 50 000 nya jobb. Denna beräkning inkluderar både direkt och indirekt sysselsatta. Det visar en rapport som Industriekonomerna presenterat i dag.