Bläddrar: IIoT

IIoT-lösningar kan vara till stor hjälp för att påskynda en återhämtningsprocess och ett bra verktyg för att växa ytterligare. Här ger IIoT-experterna Hampus Johansson, teknisk säljare och Linus Öberg, produktspecialist från OEM Automatic svar på hur Svensk industri kan dra nytta av IIoT.

Ny teknik ger nya möjligheter att ta itu med CUI-problemet direkt.

Trisense AS har utvecklat en IIoT-sensor som tar itu med detta genom att övervaka rörledningarnas skick. Lösningen är skalbar för stora installationer.

Koncernen som Lesjöfors AB ingår i satsar på framtidens Smart Factory. Strategin med nya investeringar, effektiviseringar och en ny högteknologisk maskin för banddetaljer i Storbritannien är bara några exempel på de satsningar som koncernen nu gör.

 

Industriell internet of things (IIoT) har kraftigt förenklat uppkopplingen av maskiner. Dessutom möjliggör artificiell intelligens (AI) automatiska beställningar av service, reservdelar och förbrukningsmaterial. Systemen vet exakt vilken maskin, modell och version som har vilka behov. Problemet är dock att många maskintillverkare, som är mekaniska i grunden, ger sig på att bygga egna IIoT-lösningar.  – Det svåraste är att göra bra mjukvara. Statistik visar tyvärr att IIoT-projekt fallerar med hiskeliga 76 procent, säger Johan Nilsson, CEO på Connectitude AB.

Ioch med industri 4.0 har nya koncept och teknologier som maskininlärning, artificiell intelligens och automation utvecklats i rask takt. En av industri 4.0 huvudpelare är det som kallas ”the Internet of Things” (IoT), där datorsystem ansluter till andra enheter genom molnet. Data överförs genom ett nätverk utan mänsklig inblandning.När dessa uppkopplade enheter kan kombineras är det möjligt att samla och analysera data. Konsumenter använder molntjänster dagligen och ser dem som en självklar del av sin vardag och sitt arbete. Även i affärsvärlden tillkommer ny teknologi konstant för att öka produktivitet, eliminera felkällor och främja nästintill obegränsad uppkoppling.
Industrial Internet of Things (IIoT) – genererar uppkoppling för fabriker. Inom tillverkningsindustri så fungerar iiot på samma sätt i en industriell skala. Istället för att förmedla information mellan konsumenter eller möta mer simpla it krav, så binder iiot ihop kommunikation mellan maskiner, fabriker och hela produktionskedjor.
I vår nya hyper-uppkopplade värld ger iiot tillgång till mycket större mängder data, i betydligt högre hastigheter och mer effektivt än tidigare. Hur komplicerad en maskin än må vara så har iiot potentialen att koppla samman alla komponenter, vilket inkluderar sensorer, kameror och inbyggda datorer. Data transporteras från maskiner och återskapas i molnet, vilket gör informationen tillgänglig var som helst i världen i realtid. När bredden, djupet och granualiteten på data ökar blir maskininlärning möjligt och prestandan kan förbättras.
Operatörer kan använda iiot till att förutse när deras maskiner kommer behöva underhåll eller måste bytas ut, vilket i sin tur minskar tiden för produktionsstopp och maximerar produktiviteten. Genom att använda uppkoppling via molnet så finns en stor potential att dela information och optimera processer.
Men, som med alla större genombrott, finns det vissa utmaningar som organisationer behöver lösa.
Molntjänster har så kallade ”Open code principals”, koder fritt tillgängliga att delas, vilket vissa företag ser som en exponering för en onödig risk. Vissa organisationer är ovilliga att anta en helt molnbaserad lösning, eftersom de är oroliga att förlora kontrollen över sina data.
Det finns lösningar på detta.Vi på Recab ser som vår uppgift att förse våra kunder inom industrin med rätt hårdvara, inblick i denna nya värld av uppkoppling samt praktisk support. För att möta de utmaningar iiot medför har vi tagit vårt ansvar till att bli experter på cybersäkerhet. Vi försäkrar kunden att deras data alltid förblir säkra. Vårt utbud av tjänster och produkter täcker hela spektrumet “from edge to cloud”.
Carolin Burlin

Två nya moduler från Carlo Gavazzi ger möjlighet till trådlös kommunikation via det standardiserade IIoT-protokollet lora. Där installation av kabel för kommunikation blir för komplex, kostsam eller tidskrävande passar ett trådlöst kommunikationsgränssnitt. UWP-A ger LORA-kommunikation åt Gavazzis energimätare med RS485. Den är flexibel och möjliggör insamling av mätdata via lokalt LORA-nät eller publika lorawan. UWP-M används i andra änden tillsammans med UWP 3.0, företagets lösning för insamling, presentation och loggning av mätvärden. UWP-M skapar ett lokalt LORA-nätverk som inte kräver någon operatör eller medför abonnemangskostnader.

Seeq Corporation, verksamma inom avancerad analysprogramvara för tillverkning och IIoT (Sakernas internet för industrin) har nyligen säkrat motsvarande 230 miljoner…

RS Components lanserar en IP54-klassad IIoT-utvecklingssats (Industrial Internet of Things), den första i sitt slag, med så kallad plug-and-play-funktion för…

Redan år 2020 kommer världen att ha 20 miljarder uppkopplade enheter, det förutspår analysföretaget Gartner. I industrin har det några…

Den tyska robotleverantören KUKA har investerat i företaget Device Insight i München, rapporterar Kuka i en kommuniké.
Syftet är att förstärka sitt utbud på området IIoT (Industrial Internet of Things). Detta i Kukas nystartade dotterbolag Connyun.
– Med ökad kompetens inom artificiell intelligens, big data, plattformar för IoT och molntjänster kan Connyun hjälpa kunderna att skapa smartare fabriker, säger Joacim Lorentsson, säljansvarig Kuka Nordic.