Bläddrar: Hexagon

Om man vill vara framgångsrik i dagens mycket konkurrensinriktade tillverkningsindustri är precision och effektivitet avgörande. Maskinverkstäder använder sig av CNC-maskiner (CompactNumericalControl) för att tillverka högkvalitativa delar med snäva toleranser. Om man vill uppnå konsekvent noggrannhet och optimera produktionsprocesser är integrering av SPCfeedback (Statistical Process Control) avgörande.

Hexagon har lanserat en ny generation Leitz PMM-C koordinatmätmaskiner (CMM) som mäter med ultrahög noggrannhet. Dessa modulära maskinkonfigurationer är optimerade för specifika tillämpningar och definierar den nya framtidsförberedda PMM-C-plattformen.

Hexagons lösningar för konstruktion och visualisering, som till exempel Intergraph Smart 3D och CADWorx, är standard hos många företag. Samarbetet med Scada Systems och deras EDS-programsvit innebär att Hexagon nu helt kan integrera elkonstruktion i sina lösningar och erbjuda en mer automatiserad och effektiv konstruktionsprocess.

Hexagons nya plattform Nexus  kopplar samman människor, teknik och datahantering i arbetsflöden. Detta underlättar informationsdelning och höjer kvaliteten samt effektiviteten under i produktion och tillverkning. För teknikutvecklare ger plattformen också möjligheter, förutom att optimera arbetsflöden, till innovativ tillverkning.

Med nya mjukvaruplattformen kan icke-specialister koda vilken industrirobot som helst, berättar Hexagon i ett pressmeddelande.

HxGN Robotic Automation hjälper verkstäderna att utrusta fabriker eller att justera befintliga produktionslinjer med autonoma optiska inspektionsceller i ett enda steg – en uppgift som vanligtvis kräver mycket tid och uppmärksamhet från experter inom robot- och mätteknik. Nu kan programmet utvecklas offline, utanför produktionslinjen i en digital verklighet, för att sedan implementeras i robotcellen. Mjukvaran används redan av bland andra Skoda.

Hexagon meddelar att de har förvärvat det kanadensiska företaget Forming Technology (FTI) som levererar programvarulösningar för tillverkning. Programmen minskar utvecklingstiden…

Hexagon Metrology blir Hexagon Manufacturing Intelligence. Företaget byter namn för att ”återspegla ökad kapacitet inom datadrivna industriella tillverkningslösningar”, kommenterar Hexagon…