Bläddrar: Förvärv

PTC har undertecknat ett avtal om att förvärva ServiceMax för cirka 1,46 miljarder dollar. ServiceMax är ett ledande företag inom molnbaserad, produktcentrerad mjukvara för hantering av Field Service Management (FSM).

Caverion har förvärvat 80 procent av aktierna i det danska företaget DI-Teknik A/S. DI-Teknik är ett av Danmarks största företag inom industriell automation med cirka 185 anställda och mer än 25 års erfarenhet inom automation och industriell elektrifiering.

SVMF och  Svenska Automationsgruppen Service AB (SAG) samlar aktörer i den svenska  tillverkningsindustin i ett gemensamt samarbetet. Detta sker genom att SVMF köper 50 procent i SAG av Transmissionsgruppen (TGS).

 

KB Components förvärvar Lakeside Plastics i Windsor, Kanada och integrerar verksamheten i sin nordamerikanska formsprutningsverksamhet. Förvärvet sker i form av en inkråmsaffär och verksamheten kommer från 1 november att drivas genom KB Components Canada Inc.

 

Assemblin Finland har köpt det finska elentreprenadbolaget Eltex Sähkö ja Automaatio Oy. Eltex,som grundades 2005, är specialiserat på elarbeten i automationsprojekt. Bolaget omsätter två miljoner euro och är baserat i Helsingfors.

 

Momentum Group tecknade den 31/8 avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Intertechna AB. Intertechna kommer att fortsätta drivas som ett självständigt dotterbolag och kompetenscenter under nuvarande ledning inom ramen för Momentum Groups affärsområde Komponenter & Tjänster i enlighet med koncernens filosofi med decentraliserat affärsansvar.