Bläddrar: EU Valet

Tidningen Automation har frågat riksdagspartierna inklusive nya Folklistan hur de vill utforma EU-politiken efter valet i juni för att öka svensk industris konkurrenskraft och möjlighet att skapa tillväxt. Kristdemokraterna kunde på grund av arbetsbelastning inte svara på frågorna och Follistan valde att inte återkomma.

Tidningen Automation har frågat riksdagspartierna inklusive nya Folklistan hur de vill utforma EU-politiken efter valet i juni för att öka svensk industris konkurrenskraft och möjlighet att skapa tillväxt. Kristdemokraterna kunde på grund av arbetsbelastning inte svara på frågorna och Follistan valde att inte återkomma.

Tidningen Automation har frågat riksdagspartierna inklusive nya Folklistan hur de vill utforma EU-politiken efter valet i juni för att öka svensk industris konkurrenskraft och möjlighet att skapa tillväxt. Kristdemokraterna kunde på grund av arbetsbelastning inte svara på frågorna och Follistan valde att inte återkomma.

Tidningen Automation har frågat riksdagspartierna inklusive nya Folklistan hur de vill utforma EU-politiken efter valet i juni för att öka svensk industris konkurrenskraft och möjlighet att skapa tillväxt. Kristdemokraterna kunde på grund av arbetsbelastning inte svara på frågorna och Follistan valde att inte återkomma.

Tidningen Automation har frågat riksdagspartierna inklusive nya Folklistan hur de vill utforma EU-politiken efter valet i juni för att öka svensk industris konkurrenskraft och möjlighet att skapa tillväxt. Kristdemokraterna kunde på grund av arbetsbelastning inte svara på frågorna och Follistan valde att inte återkomma.

Tidningen Automation har frågat riksdagspartierna inklusive nya Folklistan hur de vill utforma EU-politiken efter valet i juni för att öka svensk industris konkurrenskraft och möjlighet att skapa tillväxt. Kristdemokraterna kunde på grund av arbetsbelastning inte svara på frågorna och Follistan valde att inte återkomma.

Tidningen Automation har frågat riksdagspartierna inklusive nya Folklistan hur de vill utforma EU-politiken efter valet i juni för att öka svensk industris konkurrenskraft och möjlighet att skapa tillväxt. Kristdemokraterna kunde på grund av arbetsbelastning inte svara på frågorna och Folklistan valde att inte återkomma.

Svenskt Näringsliv: Viktigt att EU för en politik som främjar europeisk tillväxt

Industrin kräver en framtida EU-politik som ökar konkurrenskraft och tillväxt. EU:s politik har till för stora delar varit alltför kostnadsdrivande för industrin, detta med ökad detaljstyrning och fler regleringar. Nu vill industrin se en mer tillväxtorienterad politik inom EU.