Bläddrar: Digitalisering

Efterfrågan på snabbare leveranser och leveranser samma dag av varor och tjänster tänjer på resurserna och ökar komplexiteten i försörjningskedjan. Dessutom bidrar kommersiella fordon till de redan ökande koldioxidutsläppen. Nedan delar TCS med sig av insikter om hur AI kan hjälpa företag inom transport och logistik att förbättra både lönsamhet och hållbarhet.

Schneider Electric lanserade nyligen sin nya tjänst Industrial Digital Transformation. Tjänsten är designad för att hjälpa industriföretag med framtidsanpassade och effektiva digitala omställningar. Den nya tjänsten Industrial Digital Transformation lanserades under den årliga konferensen ARC Industry Leadership Forum i Orlando.

PLC har tjänat industrin väl sedan slutet av 60-talet. När digitaliseringen och internetanvändningen nu slagit igenom inom Industrin är det dags för standarden att pensionernas. Med plattformen EcoStruxure har Schneider Electric tagit fram en ny standard som bättre harmoniserar med tekniken runtomkring.

Ska hjälpa svenska industriföretag att säkra driften genom effektiv säkerhetsprioritering utifrån verkliga risker – Jesper Nilsson driver satsningen.

Husqvarna Group och Etteplan fortsätter sitt framgångsrika outsourcingsamarbete inom teknisk information med fokus på digitalisering och användarcentrerat innehåll. Avtalet är en förlängning av ett befintligt samarbete som inleddes 2015 när Husqvarna Group outsourcade produktion och underhåll av all sin tekniska information till Etteplan för samtliga produkter och varumärken. Under denna period har Etteplan implementerat globala processer och lösningar för att ytterligare förbättra produktiviteten och kvaliteten på den tekniska informationen. Outsourcingsamarbetet har varit framgångsrikt och resulterat i avsevärda kostnadsbesparingar, förbättrad kvalitet, minskad miljöpåverkan men även i större enhetlighet och digitalisering inom Husqvarna-koncernen.
Etteplan