Bläddrar: Automation Region

Pandemin och kriget i Ukraina har eskalerat trenden att flytta produktion närmare. När produktion flyttas från låglöneländer till länder med högre arbetskraftskostnad är automation ofta ett måste. Men det kan också finnas möjligheter att bygga upp en produktion på nya affärsmodeller.

Automation Region förstärker nu sitt nationella fokus genom att etablera en regional nod för Västerbotten och Norrbotten med bas i Skellefteå. Syftet är bland annat att koppla ihop ledande industriella miljöer för att främja den svenska konkurrenskraften. Ansvarig för verksamheten vid den nya noden är Ulf Olofsson, affärsutvecklare på Automation Region med stor erfarenhet av utvecklingsprojekt inom automatisering och digitalisering.

Automation Region med bas vid Mälardalens högskola arbetar för att höja den svenska industrins konkurrenskraft med hjälp av forskning och innovation. För att förstärka sin roll som nationell utvecklingspartner etablerar Automation Region nu en nod i Västerbotten och Norrbotten – en snabbväxande industriregion med många framstående företag.