Bläddrar: ABB

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid.

Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs.

Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.

ABB investerar 280 miljoner dollar, motsvarande 3,2 miljarder svenska kronor, för att öka sin produktionskapacitet i Europa och skapa ett nytt, toppmodernt europeiskt ABB Robotics Campus i Västerås.

  • ABB ska leverera elektrifieringslösningar till Revolt Ett, Northvolts nya batteriåtervinningsanläggning i Sverige
  • Anläggningen kommer på sikt att bearbeta 125 000 ton uttjänta batterier och batteriproduktionsavfall varje år, den största volymen i världen
  • Northvolt, en långsiktig partner till ABB, har som mål att koldioxidavtrycket för dess batterier ska vara cirka 90 procent lägre än nuvarande branschivåer 2030

ABB samarbetar med Microsoft för att integrera generativa AI-funktioner i industriella, digitala lösningar för säkrare, smartare och mer hållbara processer

ABB lanserar sin nya filmserie Unstoppable. Serien syftar till att främja mångfald och visar tre inspirerande kvinnliga chefer inom gruvindustrin, massa och papper och metallindustrin.

Marc Segura, chef för divisionen ABB Robotics, med flera prognoser om viktiga trender inom robotautomation, detta i samband med att försäljningen av robotar når rekordnivåer.

ABB Robotics öppnar ett nytt utbildningscenter i Jönköping för ABB:s kunder och partners. Utbildningscentret kommer att stärka kunskap och kompetens inom robotik och automation i den dynamiska Jönköpingsregionen såväl som utanför genom teoretisk och praktisk utbildning i robotsystem, standardiserade celler och visionsystem.

Med kompetensbrist och ett stort rekryteringsbehov har kapacitetsplanering inom både vården och industrin blivit alltmer avgörande. I ett unikt projekt möts de två vitt skilda branscherna för att utbyta erfarenheter och lära från varandra.

PLC-branchen födddes för drygt ett halvt sekel sedan. Sedan slutet av 60-talet har utvecklingen stadigt gått framåt inom detta området. Ett företag som var med sedan det startade är ABB. Här är en överblick över företagets innovativa milstolpar under de senaste 50 åren.

För de flesta är det svårt att bli profet i sin egen bygd. Men Thomas Visti är det lysande undantaget. Han är elektrikern som byggde robotföretagen Universal Robots och Mobile Industrial Robots till globala succéer och satte Odense i Danmark på kartan som världens epicenter för robotik. Nu viger han sitt liv till att hjälpa unga entreprenörer att nå framgång inom robotik.

”Har aldrig förstått mig på den svenska marknaden”