Författare: Dagmar Zitkova

Att inte uppdatera sina system och applikationer innebär en säkerhetsrisk eftersom systemen blir föråldrade. Det har kommit rapporter om attacker där skadlig kod har installerats i uppdateringar vilket har skapat en allmän rädsla för att göra även de uppdateringar som är nödvändiga. Komplex mjukvara innehåller ofta buggar som bör rättas till för att säkerställa stabilitet i systemen. I vissa fall kan buggar i mjukvaran utnyttjas av någon som vill åsamka skada, stjäla information eller kartlägga system, men detta är den ur säkerhetssynpunkt främsta anledningen till att just uppdatera sina system. Förutom att korrigera buggar så driver tillverkarna bakom operativsystem och…

Läs mer

Industriell internet of things (IIoT) har kraftigt förenklat uppkopplingen av maskiner. Dessutom möjliggör artificiell intelligens (AI) automatiska beställningar av service, reservdelar och förbrukningsmaterial. Systemen vet exakt vilken maskin, modell och version som har vilka behov. Problemet är dock att många maskintillverkare, som är mekaniska i grunden, ger sig på att bygga egna IIoT-lösningar.  – Det svåraste är att göra bra mjukvara. Statistik visar tyvärr att IIoT-projekt fallerar med hiskeliga 76 procent, säger Johan Nilsson, CEO på Connectitude AB.

Läs mer

Corona har tvingat många företag att sätta sina investeringar på paus under 2020. Samtidigt har de företag som satsar trots osäkerheten svårare att få finansiering än tidigare, rapporterar branschorganisationen Företagarna som har släppt sin Finansieringsrapport 2021. Det är framförallt uppstarts- och tillväxtföretagen som dragit ned på sina investeringar. Endast 48 procent har genomfört minst en investering, jämfört med 61 procent 2019. De flesta företag som gjort en investering använder i första hand löpande intäkter och eget kapital för att starta och expandera. Lån från ägare och familj har också blivit en vanligare finansieringskälla under pandemin.

Läs mer

Problemen med att få hem tillräckligt mycket vaccin för att snabbt kunna vaccinera hela den svenska befolkningen och på detta sätt mildra coronakrisen upplevs som allt mer frustrerande. Debatten om en egen svensk vaccinfabrik har återigen blivit högljudd. Det röda blocket beskyller det blåa och viceversa. Regeringen Bildt får skulden för att de lade ner den svenska vaccinfabriken en gång i tiden medan socialministern Lena Hallengren (S) beskylls för att inte vilja satsa på att uppföra en ny, statligt finansierad vaccinfabrik igen. Sverige valde att förlita sig på eu:s gemensamma upphandling av vaccin mot covid-19. Regeringens vaccinstrategi bygger på tanken…

Läs mer

Svenska Monteringspriset 2021 har tilldelats Lars Medbo, meddelar Monteringsforum vid Rise IVF. – Pristagaren har med stor hängivenhet under lång tid verkat för att stärka svensk industris förmåga att skapa effektiva materialfasader. De många lyckade exempel på hur pristagarens principer och arbetssätt implementerats på företag runt om i landet vittnar om den påverkan detta arbete haft, konstaterade årets prisutdelaren Jenny Bramell.

Läs mer

I projektet SUM (Sustainable Underground Mining) arbetar man för att effektivisera processer, utveckla nya och mer högförädlade produkter samt mer energi- och klimateffektiva processer. Kiruna har en lång tradition av styrning av olika processer i verksamheten. Sedan 1996 har data från 80 000 mätpunkter samlats in var trettionde sekund. Det ger stora möjligheter att gå tillbaka och analysera olika processteg.lkab har en testgruva som ligger i en liten malmkropp som kallas ”Konsuln” och är belägen söder om den egentliga gruvan i Kiruna. Till gruvan har även utvecklats en digital kopia. Målen med SUM-projektet är att öka produktiviteten med minst 50…

Läs mer

Om man vill spetsa till det så kan man säga att år 2020 hamnade vi i en global coronakris och år 2021 hamnade vi i ett globalt krig. Ett handelskrig där länder, och hela kontinenter slåss om vem som ska bli först med att få ta emot leveranser av coronavacciner från det fåtalet fabriker som producerar det fåtalet idag godkända vaccinerna. Det är miljarder människor världen över som väntar på dem. Tonläget är högt. Forna vänner och grannar, länder som sedan urminnestider varit allierade och har samarbetat börjar plötsligt tillämpa en retorik som vi inte är vana vid.Produktion är centralJust…

Läs mer

Januari är här och med den Automation nummer ett. Äntligen har vi kommit i startgroparna på det efterlängtade året 2021. Alla hoppas vi att det ska bli ett mycket bättre år än det som vi nyss lagt bakom oss. Hela världen längtar efter att kunna återgå till det normala. Även om pandemin är långt ifrån över, så står det redan klart att många trender från pandemitiden kommer vi nog att få leva med ett bra tag till. Att hålla distans till andra människor till exempel, eller att oftare jobba hemifrån. Framöver kommer vi säkert att träffas i digitala möten mycket…

Läs mer

Hur kan data från intelligenta sensorer överföras till IT-nivån för fortsatt behandling? Detta är en viktig fråga – för bara de som kan göra det kan med framgång implementera Industrie 4.0-projekt eller prediktivt underhåll. Vårt svar är OPC UA. Många av Bihl+Wiedemanns gateways uppvisar detta öppna kommunikationsprotokoll. Det gör det möjligt för dem att överföra data från IO-Link-sensorerna direkt uppströms till IT-världen. Dessa data skulle inte vara så lättåtkomliga utan OPC UA eftersom IO-Link-enheter inte har någon direkt tcp/ip-anslutning. Enkel åtkomst till ett brett spektrum av maskindata.

Läs mer

Till redaktionen av Automation får vi in allt fler rapporter om att miljöintresset växer. Människor bryr sig mer och mer om miljön. Framför allt gäller det den unga, kommande generationen som har börjat ställa krav på att det nu är på tiden att göra något rejält åt klimathotet. Behoven är enorma. I detta nummer av tidningen presenterar vi flera goda exempel. Mälarenergi som vill göra kraftvärmeverket till ”kolsänka” är ett av dem. Och Energimyndigheten har publicerat en analys med en helt ny aspekt på problemet. Förutom olika tekniker, energianvändning och utsläpp beskrivs även industrisektorns förutsättningar i termer av ekonomi och…

Läs mer