Bläddrar: Zivid

Siemens, Universal Robots (UR) och Zivid har gått samman för att skapa en lösning som effektiviserar lagerautomatisering och löser de utmaningar som ständigt uppstår inom intern logistikverksamhet.