Bläddrar: Wifi6

Smarta fabriker är tuffa miljöer för teknologier inom trådlös kommunikation. I samma takt som Wi-Fi-standarden har ökat prestanda till nya höjder har teknologin hittat sin väg till allt mer sofistikerade och krävande användningsområden. Samtidigt har den fortsatt att driva på kraven på ytterligare förbättringar hos standarden för att uppfylla framväxande behov av trådlös kommunikation, inklusive sådana som är gemensamma med industriella användningar.