Bläddrar: Vaisala

PostNord TPL har utvecklat ett imponerande lager- och distributionscenter i Sverige som är specialanpassat för hantering av läkemedel. I enlighet med de många krav som gäller för den biovetenskapliga industrin, till exempel GDP-reglerna (Good Distribution Practice), kontrolleras den inre miljön på den här anläggningen noga för att skydda det stora antal varor som dagligen hanteras.

För att stödja den växande efterfrågan på energieffektivitet och hållbarhet i byggnader expanderar Vaisala, verksamma inom väder-, miljö- och industriella mätningar, sin produktportfölj för HVAC-produkter genom att lansera den nya Vaisala GMD110 koldioxidtransmittern.