Bläddrar: Universal Robots

Den 28 februari åkte en fullsatt buss med representanter från runt 25 företag från södra Sverige på en studieresa till DTI och Universal Robots i Odense för att inspireras och lära sig mer om olika robot- och automationslösningar. Resan uppfyllde deltagarnas förväntningar och mer därtill.

Siemens, Universal Robots (UR) och Zivid har gått samman för att skapa en lösning som effektiviserar lagerautomatisering och löser de utmaningar som ständigt uppstår inom intern logistikverksamhet.

Universal Robots, den danska tillverkaren av kollaborativa robotar (cobotar), kommer att utöka sin ledande produktportfölj med en ny cobot som kan hantera en nyttolast på 30 kg

Traditionellt sett har stora företag automatiserat produktionen med komplexa och dyra industrirobotar. Allt fler stora bolag har nu börjat upptäcka en ny väg för automatisering: smidiga och kostnadseffektiva kollaborativa robotar (cobotar). Ett av dessa företag är Volvo Cars.

I slutet av 2022 avslöjade Universal Robots sin imponerande nya cobot, UR20. Nu har den äntligen gjort sin entré på svenska mark och visas upp i Sverige meddelar företaget via TT.

Redaktionsrådet för tidningen Automation startades för ett år sedan. Under det gångna året har medlemmarna i redaktionsrådet bidragit med värdefulla inputs och synpunkter i arbetet med att utveckla tidningen innehåll. Här är en kort presentation av redaktionsrådet som sitter kvar även under nästa år.

Belastningen på de globala leveranskedjorna fortsätter, från halvledarbrist till arbetskraft och tillgång till utrustning, allt förvärrat av det osäkra läget i världen. Men genom samarbete har Universal Robots ändå lyckats leverera sina cobotar inom normal ledtid.

Bara fantasin sätter gränser. Automatisering av industrin går framåt och försäljningen av robotar ökar, vilket bland annat IFR statistik för 2021 visar. Universal Robots ser en tillväxt på 30 procent under de två första kvartalen 2022 jämfört med första halvåret 2021. Och behovet av automationslösningar ökar hela tiden.

För de flesta är det svårt att bli profet i sin egen bygd. Men Thomas Visti är det lysande undantaget. Han är elektrikern som byggde robotföretagen Universal Robots och Mobile Industrial Robots till globala succéer och satte Odense i Danmark på kartan som världens epicenter för robotik. Nu viger han sitt liv till att hjälpa unga entreprenörer att nå framgång inom robotik.

”Har aldrig förstått mig på den svenska marknaden”