Bläddrar: Underhåll

Den som vill fördjupa sina kunskaper inom underhåll och driftsäkerhet kan göra det mellan den 12–15 mars i Göteborg. Då genomförs nämligen den ledande underhållsmässan i Norden.

Studier från Mälardalens Industrial Center (MITC) visar att industrin har många utmaningar kring smart underhåll. En av utmaningarna är avsaknaden av kunskap.  MITC och Mälardalens universitet har startat ett nätverk för företag i syfte att just öka kunskaperna och förståelsen kring tekniken för smart underhåll.

Trots att pandemin har gjort att vi har blivit tvungna att ta paus från det mesta så ligger uppgifterna och väntar på oss. Underhåll, till exempel är inget man bara kan pausa och tro att vi komer undan på något sätt. Underhållsmässan får däremot vänta tills år 2022. Därför har mässans projektledning gått och tagit en pratstund med Mia Ilkko, seniorkonsult på Trivalo och ordförande i Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Mest för att se vilka trender som är på gång. Och Mia Ilkko konstaterar att hon i sin verksamet märker en intensiv period i industrin.

Fabrik med 335 anställda måste lösa logistiken med ytterligare 1300 underhållspersoner per dag. Moderna processindustrier kännetecknas av att de i princip försöker hålla produktionen igång dygnet runt under hela året. Underhåll strävar man efter att försöka genomföra utan att störa produktionen mer än nödvändigt. Men ibland är de åtgärder som skall utföras så omfattande att större delen av fabriken måste stängas. Ett sådant större stopp innebär med nödvändighet att många olika experter från hela landet måste arbeta på fabriken under någon eller några veckor.
Det är alltid en stor utmaning att få ihop logistiken under ett sådant stopp. Inte bara skall materialleveranser och arbeten i fabriken matchas ihop för att arbetet skall flyta på så smidigt som möjligt. Det är dessutom en hel del personal som skall hanteras, de behöver rum för klädombyte, tillgång till toaletter och någonstans att äta. Det är mycket att tänka på under ett ”normalt” stopp. Och det blir svårare när man dessutom måste genomföra ett stopp under en coronaepidemi.