Bläddrar: U-Blox

Även om 4G-mobilnäten inte kommer att försvinna på ett bra tag, är det klokt att tänka på vad som kommer därefter om du är i branschen för att designa enheter som är beroende av mobilanslutning. Detta gäller särskilt om det system du skapar måste vara i drift långt in i nästa decennium.

Smarta fabriker är tuffa miljöer för teknologier inom trådlös kommunikation. I samma takt som Wi-Fi-standarden har ökat prestanda till nya höjder har teknologin hittat sin väg till allt mer sofistikerade och krävande användningsområden. Samtidigt har den fortsatt att driva på kraven på ytterligare förbättringar hos standarden för att uppfylla framväxande behov av trådlös kommunikation, inklusive sådana som är gemensamma med industriella användningar.