Bläddrar: Telia Sverige

Telia, Ericsson och Arthur D. Little har tagit pulsen på den digitala omställningen inom tre svenska nyckelindustrier: tillverkning, gruvdrift och skogsbruk. I studien pekar nästan hälften av tillfrågade ledare inom dessa branscher att behovet av rätt kompetens och talang är en av de viktigaste förutsättningarna för att accelerera deras digitala omställning.

Telia lanserar sitt kärnnät för 5G i Finland– det första kommersiellt tillgängliga mobilnätet för 5G SA i Norden och Baltikum. Den nya arkitekturen för 5G SA möter alla de krav på nätkapacitet och svarstider som nya applikationer i nätet kräver och gör det möjligt för företag och aktörer inom offentlig sektor att skapa privata nätverk, implementera applikationer för fjärrstyrning och att införa ytterligare automatisering inom industrin.