Bläddrar: Swerim

Metallforskningsinstitutet Swerim delar med sig av sin samlade kunskap om AM-processens olika steg.

‒ Guidlinen riktar sig framför allt till företag och personer som tänker implementera Additiv Manufacturing, AM, i sin produktion, berättar David Franklin vid Swerim som har varit koordinator för projektet Machining of AM components.