Bläddrar: Swerim

Beskriv Swerim och kort vad ni gör?

Swerim är ett tämligen nytt metallforskningsinstitut som bildades 2018 i samband med att två institut slogs ihop – Mefos och 70 procent av KIMAB. Poängen med sammanslagningen var att samla kompetensen inom metallforskning över hela värdekedjan, från gruva till färdig produkt, under ett och samma tak.

Metallforskningsinstitutet Swerim delar med sig av sin samlade kunskap om AM-processens olika steg.

‒ Guidlinen riktar sig framför allt till företag och personer som tänker implementera Additiv Manufacturing, AM, i sin produktion, berättar David Franklin vid Swerim som har varit koordinator för projektet Machining of AM components.