Bläddrar: SVMF

SVMF och  Svenska Automationsgruppen Service AB (SAG) samlar aktörer i den svenska  tillverkningsindustin i ett gemensamt samarbetet. Detta sker genom att SVMF köper 50 procent i SAG av Transmissionsgruppen (TGS).