Bläddrar: Sveriges Ingenjörer

Budgetsatsningen på ingenjörer som regeringen idag presenterar är välkommen och nödvändig. Det ger en välbehövlig förstärkning av anslagen till landets ingenjörsutbildningar, som under tre decennier lidit av resursurholkningar. Sveriges Ingenjörer ser samtidigt fortsatt stora behov av investeringar på utbildningsområdet.