Bläddrar: Sveriges Ingenjörer

Enligt den senaste branschstatistiken från Sveriges Ingenjörer ligger lönerna inom den svenska basindustrin under genomsnittet, medan ingenjörslönerna är högst inom bank-, finans- och försäkringsbranschen. För att locka nödvändig kompetens krävs högre löner, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Årslönerna för ingenjörer i Danmark är cirka 200 000 kronor högre än i Sverige, efter skatt, och på drygt tio år har antalet svenska ingenjörer som pendlar till jobb i Danmark fördubblats. Kombinationen av högre löner i Danmark, pådrivet av en svag krona, och möjligheten till distansarbete utgör en dubbelsmocka mot Sveriges kompetensförsörjning.

Budgetsatsningen på ingenjörer som regeringen idag presenterar är välkommen och nödvändig. Det ger en välbehövlig förstärkning av anslagen till landets ingenjörsutbildningar, som under tre decennier lidit av resursurholkningar. Sveriges Ingenjörer ser samtidigt fortsatt stora behov av investeringar på utbildningsområdet.