Bläddrar: Svenska Kraftnät

Risken för bortkoppling av el i vinter ökar

Elbristen i södra Sverige leder till effektbrist vilket gör att risken för roterande avstängningar av el ökat. Redan i vinter kan Svenska Kraftnät tvingas att koppla bort elanvändare från nätet.