Bläddrar: Stockholm Exergi

Elbrist och föränderliga elpriser skapar ett osäkerhet läge inför den kommande vintern. Samtidigt växer Stockholm så det knakar, och tillväxten ställer allt högre krav på elnätet och elproduktionen. Här spelar de lokala kraftvärmeverken en viktig roll.