Bläddrar: Stilride

Vinnova har inom programmet Avancerad digitalisering gett klartecken för en projektbudget på 10 miljoner SEK till STILRIDE och Linköpings Universitet för att utveckla AI-verktyg för den unika tillverkningstekniken STILFOLD. Utvecklingen kommer att ske genom ett samarbete mellan Linköpings Universitet, STILRIDE, Outokumpu och Jernkontoret.

Stilride inleder ett samarbete med fransk-svenska Adaxis. Målet är att vidareutveckla och finjustera den mjukvara som Stilride använder när de böjer och viker stålplåt i en origamiliknande process. Genom samarbetet kan fler delar tillverkas lokalt vilket är ett stort steg mot målet med lokala mikrofabriker.