Bläddrar: Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning avsätter 60 miljoner kronor för att etablera ett centrum för forskning inom halvledardesign. Syftet är att stimulera multidisciplinär forskning mellan akademi, forskningsinstitut, industri och samhälle.