Bläddrar: Sticker App

Lomma-företaget Sticker App gör en spännande resa genom processen att utveckla och implementera AI-lösningar i sin verksamhet. För att maximera potentialen och nå ny nivå i effektivitet och konkurrenskraft har företaget fått expertishjälp av Mobile Hights via ett Eu-finansierat projekt.