Bläddrar: SSAB

Det svenska elsystemet står inför stora förändringar. Priset på förnybar elproduktion faller snabbt, elbehovet i samhället ökar kraftigt och näringslivet och samhället i stort behöver bättre underlag för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Därför lanseras nu ett nytt initiativ backat av tunga näringslivsaktörer såväl som offentlig sektor och akademin.

SSAB förstärker distributionen i Sverige för den framtida fossilfria värdekedjan. Tillsammans med distributionspartnern Stålgross AB finns nu en gemensam avsiktsförklaring om leveranser av fossilfritt stål.

SSAB tar ett steg in i den additiva tillverkningsbranschen (3D printing), rapporterar SSAB i en kommuniké. Investeringen är värd cirka 20 miljoner kronor och produktionen planeras vara igång under andra kvartalet 2021. Produkten är ett metallpulver som tillverkas av SSAB-stål och kan användas i 3D printrar för att tillverka olika konstruktionsdetaljer. Produktionsanläggningen för pulvret är en gas-atomiseringsenhet där man smälter stålet och sedan skapar ett pulver med hjälp av gas. Traditionellt används oftast ett stort metallblock som man antingen CMC-fräser eller svarvar fram en produkt från. Med 3d printing får man designfrihet, snabbhet och möjlighet till nya och innovativa konstruktionslösningar.