Bläddrar: Somas

I ett gemensamt projekt ska Somas tillsammans med konsultbolaget Afry undersöka möjligheter att använda AI och maskininlärning för att prediktera underhåll, rapporterar Somas. Finansiering av detta projekt har beviljats av Vinnova. Somas del av arbetet kommer att utföras inom ramen för de pilotprojekt som pågår med fjärrassistans. Afry kommer in som konsulter. Syftet är att utreda möjligheterna att använda insamlade sensordata för preventivt underhåll, men Somas vill även presentera färdplan för fortsatt arbete inom detta område.