Bläddrar: SMC Automation

SMC lanserar en ny kontrollenhet med STO-funktionalitet (Safe Torque Off) och SS1-t (Safe stop 1 time) för stegmotorkontroll i säkerhetskretsar designade enligt rådande ISO/IEC-standarder. Kan kombineras med batterilös absolut-enkoder för kortare cykeltider och enklare återstart efter spänningsbortfall.

SMC lanserar ett trådlöst kommunikationssystem EX600-Wireless. Systemet är utvecklat för rörliga applikationer i tuff industriell miljö där kabelslitage och störningar…