Bläddrar: Sinf

Det går snabbt nu. Stora investeringar krävs i närtid för teknikomställningar samtidigt som vi har galopperande elpriser, kraftig inflation och en vikande konjunktur. Hela 80 procent av underleverantörerna uppger att de ser sämre tider komma, när Underleverantörsbarometern nu släpps för Q3 2022. Det är en kraftig ökning från 56 procent förra kvartalet.

Många svenska företag brottas med akut materialbrist eller riskerar att hamna där inom kort. Det påverkar inte bara leverantörer utan spiller nu också över i underleverantörsleden. Nu öppnas en internationell hjälp som ger stöd under månaderna framåt.

Svensk Industriförening – Sinf, Make Trade och Kista Business Network lanserar ett samarbetsprojekt med stöd från Tillväxtverket där digitala internationella tjänster och en internationell Help-Desk står i centrum för att hjälpa medlemsföretagen.

Återhämtningen i ekonomin har accelererat det andra och tredje kvartalet i år. Detta trots att brist på insatsvaror och logistikproblem har hämmat industriproduktionen och exporten. Det framgår av prognosen från Konjunkturinstitutet samt branschorganisationens Sinfs rapport.
Konjunkturinstitutets Barometerindikator steg i juli, till 122,4 från 119,8 månaden innan. För tredje månaden i rad har indikatorn nått en ny högsta nivå. Indikatorns höga nivå förklaras fortfarande till största delen av tillverkningsindustrin som går på högvarv. Tillverkningsindustrins indikator steg med 4,1 enheter i juli till 129,2 vilket är indikatorns högsta uppmätta värde någonsin.