Bläddrar: Sinf

Enligt Sinf:s Underleverantörsbarometer för Q1 2024 uppger över 80 procent av företagen fortsatt att vi befinner oss i en lågkonjunktur, men det ljusnar. Många har gott om produktionskapacitet, samtidigt som nästan 60 procent har svårigheter att hitta rätt kompetens. Undersökningen visar också att tre av tio företag drabbats av brott, där de IT-relaterade brotten står för 20 procent av fallen.

Det visar Sinfs underleverantörsbarometer för perioden Q2-Q3 2023.

– Oroande, säger Sinfs vd Sanna Arnfjorden Wadström. Hon efterlyser fokus på teknikomställning och ägarskiften, så att företagen kan skapa möjligheter att växa.

Sinfs underleverantörsbarometer för Q2/Q3 som släpps 21 augusti visar många mätpunkter som ligger oroande stilla sedan föregående mätning. Svensk industri har kämpat sig igenom tre krislägen: pandemi, krig och elkris.

Det går snabbt nu. Stora investeringar krävs i närtid för teknikomställningar samtidigt som vi har galopperande elpriser, kraftig inflation och en vikande konjunktur. Hela 80 procent av underleverantörerna uppger att de ser sämre tider komma, när Underleverantörsbarometern nu släpps för Q3 2022. Det är en kraftig ökning från 56 procent förra kvartalet.

Många svenska företag brottas med akut materialbrist eller riskerar att hamna där inom kort. Det påverkar inte bara leverantörer utan spiller nu också över i underleverantörsleden. Nu öppnas en internationell hjälp som ger stöd under månaderna framåt.

Svensk Industriförening – Sinf, Make Trade och Kista Business Network lanserar ett samarbetsprojekt med stöd från Tillväxtverket där digitala internationella tjänster och en internationell Help-Desk står i centrum för att hjälpa medlemsföretagen.

Återhämtningen i ekonomin har accelererat det andra och tredje kvartalet i år. Detta trots att brist på insatsvaror och logistikproblem har hämmat industriproduktionen och exporten. Det framgår av prognosen från Konjunkturinstitutet samt branschorganisationens Sinfs rapport.
Konjunkturinstitutets Barometerindikator steg i juli, till 122,4 från 119,8 månaden innan. För tredje månaden i rad har indikatorn nått en ny högsta nivå. Indikatorns höga nivå förklaras fortfarande till största delen av tillverkningsindustrin som går på högvarv. Tillverkningsindustrins indikator steg med 4,1 enheter i juli till 129,2 vilket är indikatorns högsta uppmätta värde någonsin.

SME-företagen rustar för tvärnit, säger Anna Arnfjorden Wadström, vd för Svensk Industriförening, Sinf. Företagen inom industrin förbereder sig för permitteringar och räknar med att produktionen kommer att tvärnita inom någon eller några veckor. Försäljningen har dykt och bolagen är oroade för kostnaderna. Just nu lever man på gammal orderstock och de som kan använder sina buffertar och undersöker hur likviditeten ska lösas. – Många oroliga företag vänder sig till Sinf för att få hjälp av våra jurister. Företagarna vill veta hur det fungerar rent praktiskt med till exempel korttidspermitteringar. De måste agera nu för att minimera uppsägningar och varsel, säger Sanna Arnfjorden Wadström.