Bläddrar: Sigma Group

Ett tvärfunktionellt team har jobbat målmedvetet för effektivare montering. Mitt i, och kanske den tilltagande svenska oron för spridning av coronaviruset till trots, genomfördes prisceremonin för det 19 Monteringspriset. Priset delades ut under den traditionella konferensen  Monteringskonferens som arrangerades av Svenskt Monteringsforum  i Stockholm den 11 mars. Priset tilldelas en person eller grupp av personer som utvecklat organisation, produkt, system, teknik, metod, verktyg eller någon annan form av hjälpmedel, som utgör ett föredöme och bidrar till utvecklingen inom monteringsområdet.Svenska Monteringspriset 2020 har tilldelats Fredrik Skogqvist och Kristoffer Källgren, Scania, Staffan William Olsson, Sigma Group och Alexander Lindqvist, Afry.