Bläddrar: Sick

Enkel integration av Sick vision-teknik med Mitsubishi Electric utrustning i en gemensam lösning för enkel integration av synteknik finns nu tillgänglig. Maskintillverkare, systemintegratörer och slutanvändare kan nu snabbt tillgå inspektions-, validerings-, positionsdetekterings- och kvalitetskontrollapplikationer byggda kring Sicks-kameror och utrustning från Mitsubishi Electric, rapporterar Mitsubishi.
Lösningen har utvecklats för applikationer inom ett antal olika branscher, som fordonsindustrin, livsmedel och drycker, bioproduktion, maskinbyggnad och OEM.