Bläddrar: SEK

5 frågor och svar om hur Svensk Exportkredit kan hjälpa ditt företag.

För att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045 krävs stora investeringar för att ställa om, inte minst inom industrisektorn. Svensk Exportkredit (SEK) har statens uppdrag att finansiera svensk exportnäring och vara en positiv kraft i omställningen.