Bläddrar: SEAM Group

ABB tillkännager att företaget har ingått ett avtal om att förvärva SEAM Group, en stor leverantör av energidriven tillgångsförvaltning och konsultationstjänster till kunder inom industri och kommersiella byggnader.