Bläddrar: Schmersal

Det har skett en ökad medvetenhet kring säkerhetsfrågor inom maskinindustrin. Schmersal är ett av de företag som erbjuder utbildningar, som känner av den ökade efterfrågan av maskinsäkerhetsutbildningar. Magnus Lundberg , expert inom maskinsäkerhet på Schmersal, guidar oss genom den utveckling som företagets utbildnings-avdelning tec.nicum befinner sig i.