Bläddrar: SCB

Industrins totala orderingång minskade med 7,1 procent i juni 2023 jämfört med maj, i säsongrensade tal. Jämfört med juni föregående år ökade orderingången med 0,3 procent i kalenderkorrigerade tal.