Bläddrar: Robotlyftet

Branschorganisationen Swira är bekymrade över bristande politiska initiativ för att öka konkurrenskraften bland svenska små- och medelstora industriföretag. Statlig hjälp i form av långsiktiga strategier och konkreta åtgärder för att främja automatisering är av stor vikt för att svensk industri inte ska halka efter.

Under Äppelrikets paraply finns 50 fruktodlare samlade runt om i Skåne, Blekinge, Småland och Östergötland. Medlemsorganisationens huvuduppgift är att samla och marknadsföra sina ägares frukter, som tillsammans står för 60 procent av landets totala fruktproduktion.

Robotlyftet har varit en stor framgång. Trots att mycket tyder på att behovet blivit allt mer akut, ser det ut som om denna stödform till de mindre företagens automatisering tappas bort.