Bläddrar: Robotinstallationer

Genom att förena hela linjen, från robotar till infrastruktursensorer, utvecklar företag framväxande autonoma användningslösningar 60 procent snabbare.

– Framgångsrika robotinstallationer kräver en enda utvecklingsplattform för både maskin- och anläggningsintegrationer, säger Yehuda Elmaliah, medgrundare och vd för Cogniteam.