Bläddrar: Rise

Industrins behov av biogas som råvara och bränsle förväntas öka under de kommande åren. En ny studie ska utforska potentialen för ökad biogasproduktion i Skåne, Halland och Västra Götaland. Det är den första gemensamma aktiviteten i ett samarbete mellan biogasaktörer i de tre länen.

Under de senaste åren har tempot i tillverkningsindustrin hackat på många håll, på grund av brist på komponenter och då särskilt halvledare. Vad beror halvledarbristen på och vad kan vi vänta oss framöver? Hur påverkas situationen av kriget i Ukraina?

Det sydkoreanska forskningsinstitutet katech och Rise inleder nu ett forskningssamarbete inom halvledarteknik för elfordon samt annan fordonsteknik. Vid ett besök av en Sydkoreansk delegation hos Rise i Kista, Stockholm, undertecknades ett MoU (Memorandum of Understanding).