Bläddrar: Rejlers

Rejlers har godkänts som leverantör av konsulttjänster för allmän planering av kraftledningar. I och med detta breddas också samarbetet med Finlands stamnätsbolag Fingrid.