Bläddrar: Red Hat

Begreppet hyperautomation anses vara nästa steg efter automation. Den representerar en ambitiös strategi för automatisering över alla delar av en verksamhet. Vi ställde några frågor till Ian Hood, expert på området från Red Hat, om hur hyperautomation fungerar och hur det kan förändra landskapet inom automationsindustrin.

I dagens digitala tidsålder är automatisering och digitalisering av affärsprocesser avgörande för företags framgång.

Magnus Glantz, expert inom området, har nyligen släppt boken ”Strategy Guide for Automation, som belyser de viktiga aspekterna av en framgångsrik automatiseringsstrategi och varnar för de vanliga fällorna som företag kan hamna i när de inte har rätt förståelse och planering.

Red Hat har ingått ett samarbete med ETAS, ett dotterbolag till Bosch och expert på mjukvaruutveckling för fordonsindustrin. Tillsammans levererar de en integrerad och förtestad plattform för modern mjukvaruutveckling som väntas sänka kostnaderna och förkorta utvecklingstiderna för biltillverkare.

Svenska företag behöver bli bättre på att ta till sig automatisering utifrån ett strategiskt perspektiv. För att lyckas gäller det att agera på vad IT-automatisering kan göra för verksamheten som helhet på både kort och lång sikt. Dessutom måste företagen bli bättre på att tydligt kommunicera internt vilka roller och nya karriärmöjligheter de anställda får när IT-automatisering blir allt vanligare.