Bläddrar: Red Hat

Svenska företag behöver bli bättre på att ta till sig automatisering utifrån ett strategiskt perspektiv. För att lyckas gäller det att agera på vad IT-automatisering kan göra för verksamheten som helhet på både kort och lång sikt. Dessutom måste företagen bli bättre på att tydligt kommunicera internt vilka roller och nya karriärmöjligheter de anställda får när IT-automatisering blir allt vanligare.